Värderingar

Vi tror på en stark och öppen företagskultur som utvecklas i takt med förändringar i omvärlden. Våra värderingar är en vägledning för våra medarbetare i vardagen.

Omtanke om individer

Utveckling av framgångsrika företag kräver talangfulla och motiverade individer Vår samarbetsvilja, repsektfulla och transparenta arbetsmiljö är en viktig del av vår kultur och särkskiljer oss.

Bidra med hjärta och tanke

Vår framgång drivs av våra medarbetares talang, kompetens och passion. Allas bidrag förväntas och uppskattas. Vi agerar som en positiv kraft.

Utmana och förbättra

Det är vår fasta övertygelse att det alltid finns utrymme för förbättringar. Det är avgörande i vårt dagliga arbete men också för vår roll som engagerad ägare. vi utmanar oss själva och våra företag att ständigt vara innovativa och hitta sätt att arbeta smartare. 

Skapa värde

Vi strävar efter att skapa värde i allt vi gör, vilket i slutändan genererar avkastning för våra aktieägare och gynnar människor och samhället i stort. värdeskapandet är vägledande för våra principer, beslut och agerande. 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor ABs Q4 Rapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

564,20

0,18 %

Aktieägare