Värderingar

Vi tror på en stark och öppen företagskultur som utvecklas i takt med förändringar i omvärlden. Våra värderingar är en vägledning för våra medarbetare i vardagen.

Omtanke om individer

Att bygga starka och hållbara företag kräver talangfulla och motiverade medarbetare. Vår arbetsmiljö som bygger på samarbete, respekt och transparens är en viktig del av vår kultur.

Utmana och förbättra

Vi är övertygade om att det alltid finns utrymme för förbättringar. Det är avgörande för oss som engagerad ägare men också i vårt dagliga arbete. Vi utmanar ständigt oss själva och våra företag att vara innovativa och arbeta smartare.

Bidra med hjärta och tanke

Vår framgång drivs av våra medarbetares talang, expertis och passion. Alla förväntas bidra och skapa positiv påverkan.

Skapa värde

Vi strävar efter att skapa värde i allt vi gör, och generera avkastning för våra aktieägare och gynna människor och samhället i stort. Detta är vägledande för våra prioriteringar, beslut och handlingar.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Information om Årsstämman 2021

Mer information

Investordialogen - ett samtal om året 2020 och vad som är fokus framåt

Lyssna här på telefonkonferensen

Investor B

729,80

0,41 %

Aktieägare