Daniel Nodhäll

Chef Noterade Bolag

  • Medlem av ledningsgruppen sedan 2015
  • Anställd 2002
  • Född 1978
  • Nationalitet: Svensk

Ladda ned bild

Aktuella uppdrag

Ledamot: Husqvarna och Saab

Arbetslivserfarenhet

Investment Manager: Investor AB
Head of Capital Goods: Investor AB

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

9 787

B-aktier:

5 105

Totalt antal aktier:

14 892

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s Delårsrapport Q3 2019

Till rapporten

Webcast Delårsrapport Q3 2019

Till Webcast

Investor B

484,20

0,75 %

Aktieägare