Daniel Nodhäll

Chef Noterade Bolag

  • Medlem av ledningsgruppen sedan 2015
  • Anställd 2002
  • Född 1978
  • Nationalitet: svensk

Ladda ned bild

Aktuella uppdrag

Ledamot: Husqvarna, Saab, Electrolux Professional

Arbetslivserfarenhet

Investment Manager: Investor AB
Head of Capital Goods: Investor AB

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

11 895

B-aktier:

5 105

Totalt antal aktier:

17 000

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor Capital Markets Day 13 November

Kvartalsrapport januari-september 2020

Läs rapporten här

Investor B

593,60

-0,24 %

Aktieägare