Helena Saxon

Finansdirektör

Medlem av ledningsgruppen sedan 2015
Anställd sedan 1997
Född 1970
Nationalitet: Svensk

Ladda ned bild

  • Finansdirektör och medlem av ledningsgruppen sedan 2015
  • Anställd sedan 1997
  • Född 1970
  • Nationalitet: Svensk

Aktuella uppdrag

Ledamot: SEB och Sobi

Arbetslivserfarenhet

Ledamot: Aleris, Gambro och Mölnlycke
Investment Manager: Investor AB
CFO: Hallvarsson & Halvarsson och Syncron International
Finansanalytiker: Goldman Sachs

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm, IMD, INSEAD

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

13 143

Totalt antal aktier:

13 143

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

467,30

0,00 %

Aktieägare