Viveka Hirdman-Ryrberg

Kommunikationsdirektör & chef Hållbarhet

Medlem av ledningsgruppen sedan 2018
Anställd sedan 2018
Född 1963
Nationalitet: Svensk

Ladda ned bild

  • Kommuniaktionsdirektör & Chef Hållbarhet och medlem av ledningsgruppen sedan 2018
  • Anställd sedan 2018
  • Född 1963
  • Nationalitet: Svensk

Aktuella uppdrag

Ledamot: Sveriges Kommunikatörer (ordförande), Misum vid Handelshögskolan, SEB Investment Management AB

Arbetslivserfarenhet

SEB: Kommunikationsdirektör och medlem av verkställande ledning samt ordförande Group Sustainability Committee, innan dess chef VD-kansli och olika roller inom SEB:s liv-, kontorsrörelse- och kapitalförvaltningsverksamhet
Ledamot: Grand Hôtel och Mentor Sverige
Konsult: PWC

Utbildning

Civ.eko och ekon.lic Handelshögskolan i Stockholm

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

8 031

Totalt antal aktier:

8 031

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

467,30

0,00 %

Aktieägare