Viveka Hirdman-Ryrberg

Kommunikationsdirektör & chef Hållbarhet

  • Medlem av ledningsgruppen sedan 2018
  • Anställd sedan 2018
  • Född 1963
  • Nationalitet: svensk

Ladda ned bild

Aktuella uppdrag

Ordförande: Sveriges Kommunikatörer, Misum vid Handelshögskolan,

Ledamot: SEB Investment Management AB

Arbetslivserfarenhet

Ledamot: Grand Hôtel och Mentor Sverige
Kommunikationsdirektör och medlem av verkställande ledning samt ordförande Group Sustainability Committee: SEB
Chef VD-kansli: SEB
Olika roller inom SEB
Konsult: PWC

Utbildning

Civ.eko och ekon.lic Handelshögskolan i Stockholm

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

9 013

Totalt antal aktier:

9 013

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Läs mer om våra företag

Våra företag

Delårsrapport januari-juni 2020

Läs rapporten här

Investor B

588,40

-0,17 %

Aktieägare