Jessica Häggström

HR-chef

  • Medlem av Extended Management Group sedan 2017
  • Anställd 2017
  • Född 1969
  • Nationalitet: svensk

Ladda ned bild

Aktuella uppdrag

Ledamot: CLS (Continuous Learning Systems), Min Stora Dag, MBA Advisory Board Handelshögskolan i Stockholm

Arbetslivserfarenhet

Head of HR R&D Business Unit IT & Cloud, Head of Talent Effectiveness, Head of HR Finance samt andra olika HR-positioner: Ericsson
Konsult: Watson Wyatt 

Utbildning

Magisterexamen i Human Resources and Labour Relations, Linköpings universitet och Uppsala universitet

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

1 400

B-aktier:

676

Totalt antal aktier:

2 476

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Kvartalsrapport - Webcast

Till webcast

Kvartalsrapport januari-september 2020

Läs rapporten här

Investor B

541,40

1,08 %

Aktieägare