Jessica Häggström

HR-chef

Medlem av Extended Management Group sedan 2017
Anställd 2017
Född 1969
Nationalitet Svensk

Ladda ned bild

  • HR-chef och medlem av Utökade ledningsgruppen sedan 2017
  • Anställd 2017
  • Född 1969
  • Nationalitet Svensk

Arbetslivserfarenhet

Head of HR R&D Business Unit IT & Cloud, Head of Talent Effectiveness, Head of HR Finance samt andra olika HR positioner: Ericsson
Konsult: Watson Wyatt 

Utbildning

Magisterexamen i Human Resources and Labour Relations, Linköpings universitet och Uppsala universitet

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

1.800

B-aktier:

676

Totalt antal aktier:

2.476

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

478,80

0,36 %

Aktieägare