Gunnar Brock

Styrelseledamot

  • Styrelseledamot sedan 2009
  • Född 1950
  • Nationalitet: Svensk

Ladda ned bild

Aktuella uppdrag

Ordförande: Mölnlycke, Slättö Invest, Stena
Ledamot: Patricia Industries, ABB 
Medlem: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Arbetslivserfarenhet

Ordförande: Rolling Optics, Stora Enso
Vd: Alfa Laval, Atlas Copco, Tetra Pak Group, Thule International
Ledamot: Lego, SOS Barnbyar, Total, Handelshögskolan i Stockholm, Syngenta

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Styrelseutskott

Ledamot: Revisions- och riskutskottet

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

0

Totalt antal aktier:

0

Syntetiska aktier:

5 025

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor Capital Markets Day 13 November

Kvartalsrapport januari-september 2020

Läs rapporten här

Investor B

593,60

-0,24 %

Aktieägare