Gunnar Brock

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2009
Född 1950
Nationalitet: Svensk

Ladda ned bild

Styrelseledamot sedan 2009
Född 1950
Nationalitet: Svensk

Aktuella uppdrag

Ordförande: Mölnlycke, Stena
Ledamot: Patricia Industries, ABB,Handelshögskolan i Stockholm och Syngenta 
Medlem: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Arbetslivserfarenhet

Ordförande: Rolling Optics, Stora Enso
Vd: Alfa Laval, Atlas Copco, Tetra Pak Group  och Thule International
Ledamot: Lego, SOS Barnbyar och Total

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Styrelseutskott

Ledamot: Revisions- och riskutskottet

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

0

Totalt antal aktier:

0

Syntetiska aktier:

5 339

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

467,30

0,00 %

Aktieägare