Hans Stråberg

Styrelseledamot

  • Styrelseledamot sedan 2011
  • Född 1957
  • Nationalitet: Svensk

Ladda ned bild

Aktuella uppdrag

Ordförande: Atlas Copco, CTEK, Roxtec, SKF
Vice Ordförande: Stora Enso 
Ledamot: Anocca, Hedson, Mellbygård
Medlem: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Arbetslivserfarenhet

Vd och koncernchef: Electrolux
Vice Ordförande: Orchid Orthopedics
Ledamot: Consilio International, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, N Holding
Chief Operating Officer: Electrolux
Olika positioner inom Electrolux

Utbildning

Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Reservofficer, Armén

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

13 300

Totalt antal aktier:

13 300

Syntetiska aktier:

5 025

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investors årsstämma 2020

Information

Investordialogen - Frågestund med ordförande och vd

Se dialogen här

Investor B

502,40

1,93 %

Aktieägare