Hans Stråberg

Styrelseledamot

 • Styrelseledamot sedan 2011
 • Född 1957
 • Nationalitet: Svensk

Ladda ned bild

Aktuella uppdrag

 • Ordförande: Atlas Copco, CTEK, Roxtec, SKF
 • Vice Ordförande: Stora Enso (avböjt omval vid årsstämman i mars 2021) 
 • Ledamot: Anocca, Mellbygård
 • Medlem: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Arbetslivserfarenhet

 • Vd och koncernchef: Electrolux
 • Vice Ordförande: Orchid Orthopedics
 • Ledamot: Consilio International, Hedson, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, N Holding
 • Chief Operating Officer: Electrolux
 • Olika positioner inom Electrolux

Utbildning

 • Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
 • Reservofficer, Armén

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

13 300

Totalt antal aktier:

13 300

Syntetiska aktier:

5 025

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Year-End Report - 21 januari 2021 klockan 15:00

Lyssna på webcasten här

Year End Report 2020

Läs rapporten här

Investor B

627,20

0,51 %

Aktieägare