Hans Stråberg

Styrelseledamot

 • Styrelseledamot sedan 2011
 • Född 1957
 • Nationalitet: Svensk

Ladda ned bild

Aktuella uppdrag

 • Ordförande: Atlas Copco, CTEK, Roxtec, SKF
 • Ledamot: Anocca, Mellbygård
 • Medlem: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Arbetslivserfarenhet

 • Vd och koncernchef: Electrolux
 • Vice Ordförande: Orchid Orthopedics, Stora Enso
 • Ledamot: Consilio International, Hedson, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, N Holding
 • Chief Operating Officer: Electrolux
 • Olika positioner inom Electrolux

Utbildning

 • Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
 • Reservofficer, Armén

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Styrelseutskott

Ledamot: Ersättningsutskottet

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

53 200

Totalt antal aktier:

53 200

Syntetiska aktier:

20 417

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Information om aktiespliten 4:1

Mer information

Hållbarhet är grundläggande för vår och våra företags framgång

Läs om våra mål här