Hans Stråberg

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2011
Född 1957
Nationalitet: Svensk

Ladda ned bild

Styrelseledamot sedan 2011
Född 1957
Nationalitet: Svensk

Aktuella uppdrag

Ordförande: Atlas Copco, SKF, CTEK, Nikkarit och Roxtec
Vice Ordförande: Stora Enso 
Ledamot: Hedson, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Mellbygård AB, N Holding

Arbetslivserfarenhet

Vd och koncernchef: Electrolux
Vice Ordförande: Orchid Orthopedics
Ledamot: Consilio International, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen
Chief Operating Officer: Electrolux
Vice verkställande direktör: Electrolux
Chef: Dammsugare och små hushållsapparater, Electrolux
Vice verkställande direktör: Frigidaire Home Products, Electrolux, USA
Chef: Produktdivision Dammsugare, Electrolux
Chef: Produktområde Disk- och tvättmaskiner, Electrolux
Assistent: Teknisk Attaché, Svenska Ambassaden Washington DC

Utbildning

Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Reservofficer, Armén

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

8 300

Totalt antal aktier:

8 300

Syntetiska aktier:

5 339

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

467,30

0,00 %

Aktieägare