Lena Treschow Torell

Styrelseledamot

  • Styrelseledamot sedan 2007
  • Född 1946
  • Nationalitet: Svensk

Ladda ned bild

Aktuella uppdrag

Ordförande: Chalmers Tekniska Högskola, Postkodlotteriets Kulturstiftelse
International Advisory Board: Sustainable Development Solutions Network
Medlem: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Arbetslivserfarenhet

Ordförande: Euro-CASE
Ordförande och Vd:Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Ledamot: Ericsson, Gambro, Getinge, Imego, IRECO, Micronic, Saab, SKF, ÅF
Research Director: Joint Research Centre, European Commission
Professor i fysik: Chalmers Tekniska Högskola, Uppsala Universitet

Utbildning

Fil.dr., Fysik, Göteborgs Universitet
Docent, Fysik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Styrelseutskott

Ledamot: Ersättningsutskottet

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

2 500

Totalt antal aktier:

2 500

Syntetiska aktier:

5 025

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Kvartalsrapport - Webcast

Till webcast

Kvartalsrapport januari-september 2020

Läs rapporten här

Investor B

535,40

-0,04 %

Aktieägare