Lena Treschow Torell

Styrelseledamot

 • Styrelseledamot sedan 2007
 • Född 1946
 • Nationalitet: Svensk

Ladda ned bild

Aktuella uppdrag

 • Ordförande: Chalmers Tekniska Högskola, Postkodlotteriets Kulturstiftelse
 • International Advisory Board: Sustainable Development Solutions Network
 • Medlem: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Arbetslivserfarenhet

 • Ordförande: Euro-CASE
 • Ordförande och Vd:Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
 • Ledamot: Ericsson, Gambro, Getinge, Imego, IRECO, Micronic, Saab, SKF, ÅF
 • Research Director: Joint Research Centre, European Commission
 • Professor i fysik: Chalmers Tekniska Högskola, Uppsala Universitet

Utbildning

 • Fil.dr., Fysik, Göteborgs Universitet
 • Docent, Fysik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Styrelseutskott

Ledamot: Ersättningsutskottet

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

2 500

Totalt antal aktier:

2 500

Syntetiska aktier:

4 794

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsredovisning 2020

Läs rapporten här

Årsstämma 2021

Mer information här

Investor B

713,40

-0,18 %

Aktieägare