Sara Mazur

Styrelseledamot

  • Styrelseledamot sedan 2018
  • Född 1966
  • Nationalitet: Svensk

Ladda ned bild

Aktuella uppdrag

Vice ordförande: Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous System and Software Program (WASP)
Ledamot: Chalmers, Combient, Nobel Media, RISE, Saab, SICS North Swedish ICT, Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT)
Medlem: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), avdelning XI – Utbildning och forskning
Director of Strategic Research, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Arbetslivserfarenhet

Ledamot:Skolan för elektro- och systemteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, The Wireless@KTH center, Kungliga Tekniska Högskolan
Vice VD och forskningschef: Ericsson
Olika positioner inom Ericsson

Utbildning

Civilingenjör, Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Teknologie Doktor, Fusionsplasmafysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Docent, Fusionsplasmafysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Filosofie Hedersdoktor, Luleå Tekniska Universitet

Oberoendeförhållande

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen (Nyligen lämnad befattning i Ericsson) 
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare (Konsultavtal med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse)

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

0

Totalt antal aktier:

0

Syntetiska aktier:

927

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor ABs Q4 Rapport 2019

Till rapporten

Webcast Q4 2019

Till Webcast

Investor B

539,60

1,62 %

Aktieägare