Sara Mazur

Styrelseledamot

  • Styrelseledamot sedan 2018
  • Född 1966
  • Nationalitet: Svensk

Ladda ned bild

Aktuella uppdrag

Ordförande: Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous System, Software Program (WASP)
Ledamot: Saab, Combient, Nobel Media
Director Strategic Research: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Medlem: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), avdelning XI – Utbildning och forskning

Arbetslivserfarenhet

Ledamot: Chalmers, Rise, SICS North Swedish ICT, Skolan för elektro­- och systemteknik, Kungliga
Tekniska Högskolan, The Wireless@KTH center, WACQT
Vice VD och forskningschef: Ericsson
Olika positioner inom Ericsson

Utbildning

Civilingenjör, Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Teknologie Doktor, Fusionsplasmafysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Docent, Fusionsplasmafysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Filosofie Hedersdoktor, Luleå Tekniska Universitet

Oberoendeförhållande

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen (Nyligen lämnad befattning i Ericsson) 
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare (Konsultavtal med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse)

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

3750

Totalt antal aktier:

3750

Syntetiska aktier:

1 833

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor Capital Markets Day 13 November

Kvartalsrapport januari-september 2020

Läs rapporten här

Investor B

593,60

-0,24 %

Aktieägare