Vår affärsmodell

Hur vi arbetar 

Tydlig styrningsmodell 

Vår modell bygger på tydliga roller och ansvar mellan oss som ägare, företagens styrelser och ledningar.

Stark portfölj 

Vi har en portfölj med marknadsledande företag med hög exponering mot attraktiva långsiktiga trender.

Rätt person på rätt plats 

Vi ägnar mycket tid åt att identifiera och utveckla kompetens för att säkerställa att vi har de bästa personerna med olika tankesätt på Investor samt i styrelserna och ledningarna i våra bolag.

Starkt industriellt nätverk 

Vi använder vårt omfattande professionella nätverk till att identifiera, utvärdera och tillvarata attraktiva affärsmöjligheter.

Finansiell flexibilitet 

Vår starka balansräkning och kassaflöde ger oss möjlighet att hjälpa våra företag, tillvarata investeringsmöjligheter och generera en stadigt stigande utdelning.

Värdeskapandeplaner

För varje företag vi är engagerade i har vi ett specifikt business team bestående av våra styrelserepresentanter, investment managers och analytiker. Teamen analyserar branscherna och
jämför företagens utveckling med deras konkurrenter. Baserat på analysen utvecklar och förädlar vi löpande planer för värdeskapande för varje företag. Dessa planer identifierar strategiskt viktiga värdedrivare som företagen bör fokusera på för att maximera långsiktigt värde.

Lär mer om vår affärsmodell i vår Årsredovisning 

Bygger världsledande företag

Läs mer

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsredovisning 2020

Läs rapporten här

Årsstämma 2021

Mer information här

Investor B

714,70

1,02 %

Aktieägare