Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Vårt syfte

Vår strategi

Vi står inför en allt mer komplex, snabbrörlig framtid. Under de kommande åren kommer hållbarhet, digitalisering, en hårdnande konkurrens om talang och geopolitik att forma både Investor och våra företag.

Process för hållbart värdeskapande
Varje enskilt företag vi är engagerade i har ett dedikerat business team bestående av våra styrelserepresentanter i företaget samt investeringsansvariga och analytiker hos Investor. Business teamen bygger kunskap om företagen, benchmarkar mot konkurrenterna och utvärderar företagsstrukturer. Betydande tid ägnas åt att identifiera och tillvarata värdeskapande möjligheter som långsiktiga trender såsom ny teknik och hållbarhet erbjuder. Baserat på analysen definierar och förfinar vi löpande
värdeskapandeplaner som identifierar strategiska värdedrivare som vi anser att företagen bör fokusera på för att maximera långsiktigt värdeskapande. Vi presenterar dessa planer för bolagets ordförande och vd, driver dem i styrelsediskussionerna och följer upp utvecklingen.

Vårt yttersta mål, att generera en attraktiv totalavkastning, stöds av tre strategiska prioriteringar och fyra operativa prioriteringar:

-15%

Totalavkastning SIXRX -23

12.3 mdr

kronor betald utdelning varav 2.9 mdr till våra huvudägare Wallenbergstiftelserna

-42%

CO2e utsläppsminskning jämfört med 2016, Investor AB

-57%

CO2e utsläppsminskning jämfört med 2016, portföljföretagen

180 mdr

kronor, FoU-satsningar i våra företag

Bygger världsledande företag

Läs mer

Gettyimages 946287188 V.3

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsstämma webcast

Titta på stämman här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

221,80

0,02 %

Aktieägare