Vår strategi

Vi står inför en allt mer komplex, snabbrörlig framtid. Under de kommande åren kommer hållbarhet, digitalisering, en hårdnande konkurrens om talang och geopolitik att forma både Investor och våra företag.

Mot denna bakgrund, och styrt av vårt syfte att skapa värde för människor och samhälle genom att bygga starka och hållbara företag, fortsätter vi vårt arbete med att framtidssäkra Investor och våra företag.

Våra prioriteringar är oförändrade, men vi har tydliggjort vilka vi definierar som strategiska och vilka vi definierar som operativa. Vårt yttersta mål, att generera en attraktiv totalavkastning, stöds av tre strategiska prioriteringar:

• Öka vårt substansvärde

• Generera en stadigt stigande utdelning

• Uppnå våra hållbarhetsmål

Våra operativa prioriteringar stödjer våra strategiska prioriteringar:

• Engagerat ägande

• Säkerställa en attraktiv portfölj

• Bedriva verksamheten effektivt

• Bibehålla finansiell flexibilitet

Hur vi arbetar - Vår affärsmodell

Tydlig styrningsmodell

Vår modell bygger på tydliga roller och ansvar mellan oss som ägare, företagens styrelser och ledningar.

Stark portfölj

Vi har en portfölj med marknadsledande företag med hög exponering mot attraktiva långsiktiga trender.

Rätt person på rätt plats

Vi ägnar mycket tid åt att identifiera och utveckla kompetens för att säkerställa att vi har de bästa personerna med olika tankesätt på Investor samt i styrelserna och ledningarna i våra bolag.

Starkt industriellt nätverk

Vi använder vårt omfattande professionella nätverk till att identifiera, utvärdera och tillvarata attraktiva affärsmöjligheter.

Finansiell flexibilitet

Vår starka balansräkning och kassaflöde ger oss möjlighet att hjälpa våra företag, tillvarata investeringsmöjligheter och generera en stadigt stigande utdelning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Värdeskapandeplaner

För varje företag vi är engagerade i har vi ett specifikt business team bestående av våra styrelserepresentanter, investment managers och analytiker. Teamen analyserar branscherna och
jämför företagens utveckling med deras konkurrenter. Baserat på analysen utvecklar och förädlar vi löpande planer för värdeskapande för varje företag. Dessa planer identifierar strategiskt viktiga värdedrivare som företagen bör fokusera på för att maximera långsiktigt värde.

Bygger världsledande företag

Läs mer

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Förtydligande kring vår Mångfalds- och Inkluderingsplan

Läs här

Måndag 18 okt, kl 13.30, Kvartalsrapport Q3 2021

Lyssna här

Investor B

220,45

3,38 %

Aktieägare