"2-Infinity" dammsugare

Värdeskapande genom samarbeten

”Vi har nått en punkt där samhället kräver att industrin tar ansvar. Om du inte engagerar dig i hållbarhetsfrågor förlorar du både kunder och anställda - du överlever inte som företag. Men om du hanterar dessa frågor på rätt sätt stöder du inte bara globala miljömål - du kommer förmodligen också att göra bättre affärer. ”

Jacob Wallenberg, styrelseordförande Investor 

2-Infinity projektet: ett cirkulärsamarbete 

Projektet är ett partnerskap mellan Electrolux och Stena Recycling för att lära sig att designa produkter på ett mer cirkulärt sätt så att produkterna först och främst byggs med återvunnet material i åtanke såväl som lättare att återvinna.

Produkten är nästan helt återvinningsbar, till en nivå på 90% jämfört med cirka 75% för en vanlig dammsugare på marknaden.

Genom att vara konstruerad för att ha en hög återvinningsbar nivå vid produktens slut, främjar dammsugaren cirkulär användning av resurser genom att göra det så enkelt som möjligt att återvinna och återvinna sina olika komponenter och material.

"Utvecklingen av 2-Infinity har gett oss möjligheter att utbyta kunskap med expertpartners och få insikt i hur vi kan skapa och producera ännu mer hållbara produkter globalt. ”

"Det finns en enorm förändring av konsumenternas förväntningar på företag för att visa framsteg och övertygelse på hållbarhetsområden, vilket kräver betydande innovation."

Martin Hedström, Head of Insights & Innovation Electrolux

Värdeskapande genom samarbeten

Det finns ett behov av samarbete, konkreta planer och djärva mål. Tillverkningsindustrin kan göra mer för att förhindra att avfall genereras och också dra bättre nytta av restmaterial som uppstår i olika stadier i branschen. Med teknisk utveckling och nya bredare samarbeten kan resurser sparas och fler cirkulära flöden skapas. Det är en nödvändighet om resurser ska räcka även i morgon.

Läs mer om projektet här

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsstämma webcast

Titta på stämman här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

221,80

0,02 %

Aktieägare