Jacob Wallenberg

Ordförande

  • Ordförande sedan 2005
  • Vice ordförande 1999-2005
  • Styrelseledamot sedan 1998
  • Född 1956
  • Nationalitet: Svensk

Ladda ner bild

Aktuella uppdrag

Vice Ordförande: ABB, Ericsson, FAM, Patricia Industries
Ledamot: Nasdaq, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Tsinghua School of Economics Advisory board, Steering Committee European Round Table of Industrialists (ERT)
Medlem: IBLAC (Mayor of Shanghai’s International Business Leaders Advisory Council), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Arbetslivserfarenhet

Ordförande: Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)
Vice Ordförande: Atlas Copco, Investor, Stora, SAS
Vd och koncernchef: SEB
Ledamot: The Coca-Cola Company, Electrolux, Stora, WM-data, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms Handelskammare
Vice vd och finansdirektör: Investor

Utbildning

B.Sc. Economics och M.B.A., Wharton School, University of Pennsylvania, Reservofficer, Flottan

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare (Ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse)

Styrelseutskott

Ordförande: Ersättningsutskottet
Ledamot: Revisions- och riskutskottet

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

146 669

B-aktier:

315 572

Totalt antal aktier:

462 241

Syntetiska aktier:

3 281

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Läs mer om våra företag

Våra företag

Delårsrapport januari-juni 2020

Läs rapporten här

Investor B

588,40

-0,17 %

Aktieägare