Q2 Webcast

Titta på vår Q2 webcast här

Q1 Rapport

Läs rapporten här

Aktieägare

Investor i korthet

Investor, som bildades av familjen Wallenberg 1916, är en ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och vår finansiella styrka, arbetar vi för att våra företag ska prestera bättre än sina konkurrenter och nå sin fulla potential.

Pressreleaser och Nyheter

Bygger världsledande företag

Investor är uppdelat i tre affärsområden: Noterade bolag, Patricia Industries och Investeringar i EQT.

Viktiga teman för att skapa långsiktigt värde