Årsstämma 2024

Investor AB:s årsstämma äger rum tisdagen den 7 maj 2024 i Stockholm.

Ärenden och frågor

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta Investor. Förslag ska ha inkommit till Investor senast den 19 mars 2024.

Investor AB
Att: Styrelseordföranden
103 32 Stockholm
investorAGM@investorab.com

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning är välkomna att kontakta valberedningen. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 januari 2024.

Investor AB
Att: Valberedningen
103 32 Stockholm
valberedning@investorab.com

Vi välkomnar frågor till Investor via investorAGM@investorab.com

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Q3 Rapport

Här hittar du mer information

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

215,80

0,72 %

Aktieägare