Visselblåsning

Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en god affärsetik och vi värnar om respekt och trygghet för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Såväl medarbetare som externa parter kan rapportera misstänkta fall av brott mot lagstiftning eller oetiskt beteende via vår visselblåsningsfunktion.

Vårt förtroende och långsiktiga framgång bygger på våra affärsprinciper som finns beskrivna i vår uppförandekod. Du har en viktig roll i att slå larm om du exempelvis misstänker oegentligheter eller något som strider mot vår uppförandekod. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.

Den som har ett klagomål eller som misstänker egentligheter bör i första hand kontakta relevant ansvarig chef eller person på Investor. Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering. Du riskerar inte att drabbas av några konsekvenser på grund av att du rapporterar. Denna tjänst tillhandahålls av en extern part, WhistleB. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt och rapporten kan skickas på lokalt språk. Du kan även lämna en rapport muntligen, genom att kontakta Compliancefunktionen via växeln. 

Rapporter hanteras konfidentiellt av Investors Legalavdelning. Tillgången till inrapporterade meddelanden är begränsad. Det är medarbetare vid Legalavdelningen som avgör om och hur en rapport som kommit in till visselblåsningssystemet ska hanteras och eskaleras. En sammanställning av inkomna visselblåsningsrapporter presenteras årligen för styrelsen.

För mer information och lämna en rapport här

Rapporter 2023