Investors Team

Våra medarbetare är centrala för vår verksamhet. Det är endast med deras engagemang och kompetens som vi kan skapa långsiktigt värde.

Medarbetarna i Centrum

Gettyimages 946287188 V.3

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Q3 Rapport

Här hittar du mer information

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

215,70

0,68 %

Aktieägare