Investors största ägare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,07 procent av kapitalet och 42,96 procent av rösterna.

Den 31 mars 2024 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på 3 068 700 120 aktier, varav 1 246 763 376 A-aktier och 1 821 936 744 B-aktier. Per den 31 mars 2024 ägde Investor totalt 5 350 409 egna aktier.

Totalt hade vi 579 701 (560 675) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Per den 31 mars 2024 uppgick det utländska ägandet i Investor till 27,9 (28,4) procent.

Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 31/3 2024*:

Ägare

Antal aktier

   A-aktier

B-aktier 

% av kapital

% av röster

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 615 764 054 613 626 331 2 137 723 20,07% 42,96%
AMF Pension & Fonder 118 709 291 116 955 639 1 753 652 3,87% 8,20%
Alecta Tjänstepension 88 256 854 22 624 000 65 632 854 2,88% 2,04%
Vanguard 79 252 117 16 754 942 62 497 175 2,58% 1,61%
SEB-Stiftelsen 70 344 400 70 344 400   2,29% 4,92%
Swedbank Robur Fonder 69 411 314 10 537 479 58 873 835 2,26% 1,15%
BlackRock 61 186 380 1 162 737 60 023 643 1,99% 0,50%
Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse 59 641 978 59 241 299 400 679 1,94% 4,15%
SEB Fonder 57 928 147 968 351 56 959 796 1,89% 0,47%
Spiltan Fonder 52 081 319 3 275 056 48 806 263 1,70% 0,57%

 

 

* Aktier  som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.