Investoraktien

En investering i Investor erbjuder en hållbar portfölj med attraktiv värdetillväxtpotential.

Shareprice data

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Q3 Rapport

Här hittar du mer information

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

216,05

0,84 %

Aktieägare