Utdelningspolicy

Utdelningspolicy
Vårt mål är att generera en stadigt stigande utdelning. Vår utdelningspolicy underbyggs av kassaflöde från alla tre affärsområden: Noterade Bolag, Patricia Industries och Investeringar i EQT.

Föreslagen utdelning
Investors styrelse föreslår en utdelning till aktieägarna om 4,40 (4,00) kronor per aktie för räkenskapsåret 2022. Förutsatt att utdelningsförslaget godkänns av årsstämman beräknas utdelningen betalas ut i två utbetalningar, 3,30 kronor med avstämningsdag den 5 maj 2023 och 1,10 kronor med avstämningsdag den 6 november 2023.

Viktiga utdelningsdatum 2023

Första utdelning

Föreslagen utdelning: 3,30 kronor per aktie
Sista handelsdag för att vara berättigad till utdelning: 3 maj
Första dagen aktien handlas utan rätt till utdelning: 4 maj
Avstämningsdag: 5 maj
Utbetalningsdatum: 10 maj

Andra utdelning

Föreslagen utdelning: 1,10 kronor per aktie
Sista handelsdag för att vara berättigad till utdelning: 2 november
Första dagen aktien handlas utan rätt till utdelning: 3 november
Avstämningsdag: 6 november
Utbetalningsdatum: 9 november