Investor som investering

Maximerar långsiktigt värde
I över 100 år har Investor framgångsrikt byggt starka och hållbara företag. Med lång erfarenhet, en beprövad ägarstyrningsmodell, målmedvetna team och ett omfattande nätverk, driver vi de initiativ som maximerar
långsiktigt värde.

Exponering mot lönsam tillväxt
Våra noterade och onoterade branschledande företag inom verkstad, medicinteknologi och läkemedel, finansiella tjänster och teknologi är väl positionerade för att tillvarata möjligheter kopplade till tillväxttrender såsom demografi, digitalisering, automatisering och elektrifiering.

Konkurrenskraftigt investeringsalternativ
Vår starka balansräkning och vårt starka kassaflöde ger oss möjlighet att investera och stödjer vårt mål att betala en stadigt stigande utdelning. Vi bedriver verksamheten effektivt, med en låg förvaltningskostnad i förhållande till våra totala tillgångar.

 

19%  genomsnittlig årlig justerad substansvärdestillväxt, 5 år

0,08% förvaltningskostnad i förhållande till justerat substansvärde 

19% årlig totalavkastning de senaste 10 åren (11% SIXRX) 

Läs mer om Investoraktien