Investor som investering

Genererar en attraktiv totalavkastning

Beprövad modell för värdeskapande
I över 100 år har Investor framgångsrikt byggt starka och hållbara företag. Med lång erfarenhet, en beprövad ägarstyrningsmodell, målmedvetna team och ett omfattande nätverk, driver vi de initiativ som maximerar
långsiktigt värde.

Exponering mot lönsam tillväxt
Våra noterade och onoterade branschledande företag inom verkstad, medicinteknologi och läkemedel, finansiella tjänster och teknologi är väl positionerade för att tillvarata möjligheter kopplade till tillväxttrender såsom demografi , digitalisering, automatisering och elektrifiering.

Konkurrenskraftigt investeringsalternativ
Vår starka balansräkning och vårt starka kassafl öde ger oss möjlighet att investera och stödjer vårt mål att betala en stadigt stigandeutdelning. Vi bedriver verksamheten effektivt,med en låg förvaltningskostnad i förhållande till våra totala tillgångar.

14

%, Genomsnittlig årlig substansvärdetillväxt, 5 år

0,09

%, Förvaltningskostnad, av totalt justerat substansvärde

18

%, genomsnittlig totalavkastning under de senaste 20 åren (SIXRX 12 %)

En stadigt stigande utdelning

Vårt starka kassaflöde stödjer vår strategiska prioritering att betala en stadigt stigande utdelning.