FN:s hållbarhetsmål

FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande samarbete mellan det civila samhället, akademin och näringslivet är nyckeln för att uppnå dessa mål. Den privata sektorns roll är avgörande för att bidra med innovativa lösningar. Vi är stolta över att majoriteten av våra portföljbolag bidrar till FN:s hållbarhetsmål. 

Vi har identifierat 6 hållbarhetsmål där vi som ägare kan bidra mest och där vi också är mest påverkade.