2019

Läs presentationer och se webcasts nedan. Samtlig information tillhandahålles på engelska.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Capital Markets Update 2023

Se webcasten här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

226,00

0,62 %

Aktieägare