Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Globalt Partnerskap SDG 17.16 - Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Varför: Vi strävar efter att ha en positiv inverkan på världen och dess utveckling genom samarbeten och genom att bygga nätverk. Som ägare engagerar vi oss i nätverk som för samman företag för kunskapsdelning och samarbete. Ett exempel är Investors Sustainability Network där hållbarhetscheferna i våra portföljbolag möts.

Vad vi gör: 2020 och 2021 har vi engagerat oss i flera forum för att stödja en hållbar omstart av ekonomierna efter pandemin, både i Sverige och med ett europeiskt perspektiv. Exempel är Omställningskommissionen, Svenskt Näringsliv Återstart, IVA och inom European Round Table, ERT. Investor engagerar sig också direkt med andra svenska investerare angående hållbarhet genom nätverket Swedish Investors for Sustainable Development (SISD), som är ett partnerskap bestående av 20 av de största finansiella aktörerna på den svenska marknaden och Sveriges internationella utvecklingssamarbetsbyrå (Sida).

 

Ett exempel: Genomförande och globalt partnerskap

Investor samarbetar tillsammans andra svenska investerare för att dela kunskap. Vi är till exempel involverade i Swedish Investors for Sustainable Development (SISD) i syfte att utveckla effektivare resultatindikatorer och processer för att mäta utvecklingen av FN:s hållbarhetsmål. 

Läs mer här