Medarbetarna i centrum

Investors kompetenta medarbetare är centrala för vår verksamhet. Vi vill skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats där våra medarbetare känner att de har en positiv påverkan.

Vår kultur styr vårt agerande

Vi drivs av vårt syfte och känner stolthet över vår långa historia. Genom åren har den bidragit till att skapa en kultur som underbygger vikten av att vara nyfiken, öppen för nya idéer och samarbeten.Våra värderingar guidar oss i vårt dagliga arbete; Omtanke om individer, Bidra med hjärta och tanke, Utmana och förbättra och Skapa värde.

En stark och sund företagskultur är avgörande för att framgångsrikt nå vår vision och våra mål.Med utgångspunkt i våra värderingar utvecklar vi kontinuerligt vår företagskultur.

Växa och utvecklas

Vi tror på att stötta alla medarbetare så att de kan nå sin fulla potential och känna att de utvecklas i rätt riktning. 

Vi jobbar med "Impact och Development" som är ett ramverk för att kontinuerligt diskutera mål, prioriteringar, värderingar, utveckling och återkoppling. Varje medarbetare har en egen utvecklingsplan, som "ägs" och drivs av medarbetaren, medan Investor tillhandahåller strukturerad support och vägledning.

Vi erbjuder olika möjligheter att kontinuerligt utvecklas och växa, inklusive interna och externa utbildningar men också arbetsrotationer inom portföljbolagen. Den huvudsakliga kompetensutvecklingen äger rum i det dagliga arbetet. Vi genomför regelbundet aktiviteter för att främja en lärande organisation och underlätta samarbeten och kunskapsdelning.

När vi reflekterar över olika sätt att utvecklas sker det mesta av vårt lärande i strukturerade arbetsmiljöer. Vi använder också coachning, mentorskap, nätverk och träningsprogram som utmärkta tillägg.

Investor Explore är vårt paraply för vår egen individuella inlärningsprocess där vi vill stödja våra nyfikna tankesätt, söka och dela ny kunskap, influenser och uppfattningar. Inom Investor Explore använder vi olika aktiviteter, alla relaterade till våra strategiska prioriteringar för att nå vårt syfte och mål samt för att vidareutveckla vår starka kultur och kärnvärden - Investor Explore ingår i till exempel våra fredagsfrukostar, våra temaluncher och våra interna konferenser.

Vi använder 360-graders feedback, en process där feedback från kollegor och chefer samt en egenvärdering från medarbetaren samlas in. Investor använder mestadels denna process för utveckling och tillhandahåller den till anställda för att hjälpa till med att utveckla arbetsförmåga, kunskapsdelning och beteenden.

Ett sätt att stödja våra anställdas önskan att lära sig och växa är genom vårt Rotationsprogram, där anställda får jobba inom våra företags organisationer, ofta under ett år. Detta ger en bättre förståelse för de olika rollerna och en ”heltäckande bild”, vilket kan hjälpa till att förstå hur olika organisationer fungerar. Rotationsprogrammet erbjuder miljöombyte, utmanar människor och ökar kunskapsdelningen.