Prenumerationstjänst

Här kan du genom vår prenumerationstjänst få tillgång till finansiell dokumentation inklusive pressmeddelanden, kvartals- och årsredovisningar Informationen distribueras till dig via e-mail, SMS eller via vanlig post.

LÄNK TILL PRENUMERATIONSTJÄNSTEN 

eller telefonnummer 08-614 21 31

Med den här tjänsten kan du beställa ekonomisk information och bestämma hur du vill ta emot den. Du kan bland annat prenumerera på pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar genom att skapa en personlig användarprofil. Informationen skickas via post, e-post eller SMS.

Du kan när som helst uppdatera din användarprofil genom att logga in och gå till webbsidan för dina personliga prenumerationsval.

Hur vi använder din data

Personuppgifter lämnade till Investor AB (556013-8298) behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Investis Sweden Digital AB hanterar personuppgifter relaterade till prenumerationstjänsten på uppdrag av Investor AB. Personuppgifterna sparas enbart i syfte att kommunicera med dig som aktieägare. Om du vill ta bort eller ta del av dina uppgifter från vårt register, vänligen kontakta info@investorab.com.

Läs mer om hur Investis Sweden Digital AB hanterar persondata här Privacy Policy | Investis Digital.