Våra värderingar

Våra värderingar är en vägledning för våra medarbetare.

Skapa värde

Vi strävar efter att skapa värde i allt vi gör, och generera avkastning för våra aktieägare och gynna människor och samhället i stort. Detta är vägledande för våra prioriteringar, beslut och handlingar.

Omtanke om individer 

Att bygga starka och hållbara företag kräver talangfulla och motiverade medarbetare. Vår arbetsmiljö som bygger på samarbete, respekt och transparens är en viktig del av vår kultur. 

Utmana och förbättra

Vi är övertygade om att det alltid finns utrymme för förbättringar. Det är avgörande för oss som engagerad ägare men också i vårt dagliga arbete. Vi utmanar ständigt oss själva och våra företag att vara innovativa och arbeta smartare. 

Bidra med hjärta och tanke

Vår framgång drivs av våra medarbetares talang, expertis och passion. Alla förväntas bidra och skapa positiv påverkan.