Förfallostruktur

Den genomsnittliga löptiden i Investor AB:s skuldportfölj var 10,6 år per den 31 mars 2024, exklusive lånen i Mölnlycke, Laborie, Permobil, BraunAbility, Vectura, Sarnova, Piab, Advanced Instruments och Atlas Antibodies.