Förfallostruktur

Den genomsnittliga löptiden i Investor AB:s skuldportfölj var 10,8 år per den 31 december 2023, exklusive lånen i Mölnlycke, Laborie, Permobil, BraunAbility, Vectura, Sarnova, Piab, Advanced Instruments och Atlas Antibodies.