Förfallostruktur

Den genomsnittliga löptiden i Investor AB:s skuldportfölj var 11,1 år per den 30 september 2023, exklusive lånen i Mölnlycke, Laborie, Permobil, BraunAbility, Vectura, Sarnova, Piab, Advanced Instruments och Atlas Antibodies.