Aktiesplit 4:1

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd.

Avstämningsdag: 20 maj 2021
Sista dag för handel före split: 18 maj 2021
Första dag för handel efter split: 19 maj 2021

Vid Investors årsstämma den  5 maj 2021 beslutades om en uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) varigenom varje aktie, oavsett serie, delas upp på fyra aktier av samma serie. Styrelsen beslutade att avstämningsdag för genomförande av aktiespliten ska vara den 20 maj 2021.

Sista dag för handel i Investor ABs aktier före uppdelning är den 18 maj 2021. Första dag för handel i Investor ABs aktier efter uppdelning är den 19 maj 2021.

Till följd av uppdelningen kommer aktierna i Investor AB att handlas under nya ISIN-koder från och med den 19 maj 2021. Den nya ISIN-koden för A-aktien är SE0015811955 och den nya ISIN-koden för B-aktien är SE0015811963.

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Det nya antalet aktier förväntas registreras på respektive aktieägares VP-konto den 21 maj 2021.

Efter uppdelningen kommer det totala antalet aktier i bolaget uppgå till 3 068 700 120, varav 1 246 763 376 A-aktier och 1 821 936 744 B-aktier. 

Den första utdelningen kommer att genomföras innan uppdelningen av aktier och därmed uppgå till beslutade 10 kronor per aktie. I och med att årsstämman godkänt styrelsens förslag om aktiesplit 4:1 kommer den andra delutbetalningen av utdelningen att uppgå till 1 krona per aktie (motsvarande 4 kronor per aktie innan split).