Saab-Scania och SEB – samgåenden

Investor dominerades av Marcus Wallenberg som fortsatte som ordförande till sin bortgång år 1982. 1969 sammangick Saab och Scania-Vabis och i början av 70-talet sammangick även Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken och portföljbolaget Export-Invest bildades. 1971 fick Investor sin fjärde VD i Carl de Geer som stannade på sin post i 7 år.

Skogsinvesteringar och konsumentvaror
70-talet var en period som innebar flertalet signifikanta händelser för Investor, som vid denna tidpunkt hade hunnit bli storägare i ett antal skogsbolag: Stora Kopparberg, Bergvik & Ala, Papyrus och Kopparfors. Jacob Wallenberg var ordförande i de två förstnämnda, och Marcus Wallenberg i de två sistnämnda.

De första stora händelserna inträffade 1975 när Papyrus köpte Kopparfors, och senare under samma år när Stora Kopparberg köpte Bergvik & Ala. Två stora fusioner ägde dessutom rum 1976. Investor var största aktieägare i detaljhandelsvaruhuset NK och Carl de Geer var ordförande i NK. I början av 1976 sammangick NK och Åhléns och blev NK-Åhléns; det största privata handelspartnerskapet i Skandinavien, med 200 butiker och 23 000 anställda. Giftermålet slutade i skilsmässa efter fyra år då de fem NK-butikerna separerade igen. 

Investor och rederiverksamhet
1976 var ett händelserikt år för rederierna. Investor kontrollerade 24 procent av rösterna i Svenska Ostasiatiska Kompaniet och Rederi Motortank.

Diskussioner inleddes 1976 kring möjligheterna till en sammanslagning med en tredje part, Tirfing, som också hade andelar i Svenska Ostasiatiska Kompaniet. Tirfing hade hamnat på obestånd och behövde en konsolidering för att överleva. Diskussionerna ledde till en fusion mellan Tirfing, Ostasiatiska Kompaniet och Rederi Motortank år 1978. Det nya bolaget antog namnet Broströms Rederi AB.