Bolagsstyrning måste baseras på tydliga roller och ansvarsfördelning

Investordialogen - ett samtal om året 2022 och vad som är fokus framåt

För Investor, vars affärsverksamhet är att äga företag och som ägare skapa värde i företagen, är god bolagsstyrning grundläggande. Det gäller både Investors egen organisation och de företag där Investor är ägare.

Investor är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm AB. Investor tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. I ett aktiebolag som Investor fördelas styrning, ledning och kontroll mellan aktieägarna, styrelsen, verkställande direktören och företagsledningen i enlighet med gällande lagar, regler och instruktioner.

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Delårsrapport januari-juni 2023

Titta på webcasten här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

215,95

-0,60 %

Aktieägare