Att investera i Investor

Investors affärsmodell att bygga starka och hållbara företag genom engagerat ägande är väl beprövad.

Tio år i perspektiv (2010 - 2019)

Investoraktien erbjuder en konkurrenskraftig och likvid investeringsmöjlighet med exponering mot en attraktiv och väldiversifierad portfölj av världsledande noterade och onoterade företag till en förvaltningskostnad om cirka 0,15 procent av rapporterat substansvärde. Vår starka balansräkning och vårt kassaflöde ger oss möjlighet att tillvarata attraktiva investeringsmöjligheter och betala en stadigt stigande utdelning. De senaste tio åren har vår utdelning ökat med 13 procent i genomsnitt per år och den årliga genomsnittliga totalavkastningen har uppgått till 18 procent, jämfört med 12 procent för SIXRX avkastningsindex.

Vi kan svara på dina frågor

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor ABs Årsredovisning 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

462,70

-3,00 %

Aktieägare