Att investera i Investor

Investors affärsmodell, att bygga starka och hållbara företag genom engagerat ägande, är väl beprövad och har genererat en god långsiktig avkastning till våra aktieägare.

Tio år i perspektiv (2009 - 2018)

Investoraktien erbjuder en konkurrenskraftig och likvid investeringsmöjlighet med exponering mot en attraktiv och väldiversifierad portfölj av världsledande noterade och onoterade företag till en förvaltningskostnad om cirka 0,15 procent av rapporterat substansvärde. Vår starka balansräkning och vårt kassaflöde ger oss möjlighet att tillvarata attraktiva investeringsmöjligheter och betala en stadigt stigande utdelning. De senaste tio åren har vår utdelning ökat med 13 procent i genomsnitt per år.
Under den senaste tioårsperioden har den årliga genomsnittliga totalavkastningen uppgått till 16 procent, jämfört med 14 procent för SIXRX avkastningsindex.

Vi kan svara på dina frågor

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s Delårsrapport Q3 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

538,20

1,01 %

Aktieägare