Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 2021

God bolagsstyrning är inte enbart viktigt för Investors organisation utan i hög grad grundläggande för kärnverksamheten.

Här hittar du rapporten 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Föreslagen utdelning

Läs mer här

Q4 Rapport 2022

Mer information här

Investor B

206,30

-1,86 %

Aktieägare