Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 2022

God bolagsstyrning är inte enbart viktigt för Investors organisation utan i hög grad grundläggande för kärnverksamheten.

Här hittar du rapporten 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsstämma webcast

Titta på stämman här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

221,80

0,02 %

Aktieägare