Rapporter 2022

Under 2022 mottog Investor 7 (5) rapporter till visselblåsningsfunktionen, majoriteten var relaterade till frågor och problem i våra portföljföretag. Samtliga rapporter har följts upp och hanterats enligt etablerade utredningsrutiner.