Bildarkiv

Loggor 

Jacob Wallenberg

Ordförande

Johan Forssell

VD

Helena Saxon 

CFO

Viveka Hirdman-Ryrberg

Kommunikationsdirektör och Hållbarhetschef

 

Christian Cederholm 

Co-Head Patricia Industries 

Magnus Dalhammar

IR chef 

Sustainability Manager
Chef Human Resources

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Delårsrapport januari-juni 2023

Titta på webcasten här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

214,95

-1,06 %

Aktieägare