Investor i siffror

Nyckeltal
Inom avsnittet Nyckeltal kan du följa utveckling av Investor utifrån ett antal av de viktigaste perspektiven. Du kan både ladda ner excel-filer, läsa tabeller på skärmen och generera grafer på de utvalda talen. 

Räkenskaper
Inom avsnittet Räkenskaper kan du följa Investors resultat- och balansräkning, liksom kassaflöde över tiden. 

Redovisningsprinciper
Inom avsnittet Redovisningsprinciper kan du läsa om våra generella redovisningprinciper och därmed grunderna för vår finansiella information.