Investor i siffror

Nyckeltal
Inom avsnittet Nyckeltal kan du följa utveckling av Investor utifrån ett antal av de viktigaste perspektiven. Du kan både ladda ner excel-filer, läsa tabeller på skärmen och generera grafer på de utvalda talen. 

Räkenskaper
Inom avsnittet Räkenskaper kan du följa Investors resultat- och balansräkning, liksom kassaflöde över tiden. 

Redovisningsprinciper
Inom avsnittet Redovisningsprinciper kan du läsa om våra generella redovisningprinciper och därmed grunderna för vår finansiella information.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Q3 Rapport

Här hittar du mer information

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

215,40

0,54 %

Aktieägare