Alternativa nyckeltal

I de finansiella rapporter som Investor avger finns alternativa nyckeltal angivna, vilka kompletterar de mått som definieras eller specificeras i tillämpliga regler för finansiell rapportering såsom intäkter, vinst eller förlust eller vinst per aktie.

Alternativa nyckeltal anges då de i sina sammanhang ger tydligare eller mer fördjupad information än de mått som definieras i tillämpliga regler för finansiell rapportering. Utgångspunkten för lämnade alternativa nyckeltal är att de används av företagsledning för att bedöma den finansiella utvecklingen och därmed anses ge analytiker och andra intressenter värdefull information.