Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har godkänts för tillämpning inom EU.

We create value for people and society by building strong and sustainable businesses

Dividend payment

Read more here about the second installment

Q3 Report 2022

Read here

Investor B

193.20

-0.37 %

Shareholders