Investoraktien

En investering i Investor erbjuder en hållbar portfölj med attraktiv värdetillväxtpotential.

Shareprice data

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsstämma webcast

Titta på stämman här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

221,80

0,02 %

Aktieägare