Investor som investering

En investering i Investor erbjuder en hållbar portfölj med attraktiv värdetillväxtpotential.

I över 100 år har vi framgångsrikt byggt starka och hållbara företag. Med vår långa erfarenhet, vårt målmedvetna team och breda nätverk driver vi initiativ som maximerar långsiktigt värde.
Det är det som gör oss till en engagerad ägare.

Våra noterade och onoterade branschledande företag inom verkstad, hälsovård, finansiella tjänster och teknologi är väl positionerade för att tillvarata attraktiva möjligheter relaterade till långsiktiga trender.
Det är så vi erbjuder exponering mot lönsam tillväxt.

Vår starka balansräkning och vårt kassaflöde ger oss möjlighet att göra attraktiva investeringar och underbygger vårt mål att generera en stadigt stigande utdelning. Vi bedriver vår verksamhet effektivt med låga förvaltningskostnader i förhållande till våra tillgångar.
Det är det som gör Investor till en konkurrenskraftig investering.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Föreslagen utdelning

Läs mer här

Q4 Rapport 2022

Mer information här

Investor B

206,30

-1,86 %

Aktieägare