Investoraktien

En investering i Investor erbjuder en hållbar portfölj med attraktiv värdetillväxtpotential.

Shareprice data

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Capital Markets Update 2023

Se webcasten här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

226,20

0,71 %

Aktieägare