Utdelningspolicy

Utdelningspolicy
Vårt mål är att generera en stadigt stigande utdelning. Vår utdelningspolicy underbyggs av kassaflöde från alla tre affärsområden: Noterade Bolag, Patricia Industries och Investeringar i EQT.

Föreslagen utdelning
Årsstämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 14,00 (9,00) kronor per aktie för räkenskapsåret 2020. Utdelningen betalas ut i två utbetalningar, 10,00 kronor med avstämningsdag den 7 maj 2021 och 4,00 kronor (eller 1,00 kronor per aktie efter genomförande av den aktiesplit 4:1 som styrelsen föreslagit inför årsstämman) med avstämningsdag den 8 november 2021.

Viktiga utdelningsdatum 2021

Första utbetalning
Sista dag för handel med Investoraktien med berättigande till utdelning: 5 maj 2021
Aktien handlas utan rätt till utdelning: 6 maj 2021
Avstämningsdag: 7 maj 2021
Utbetalningsdag: 12 maj 2021

Andra utbetalning
Sista dag för handel med Investoraktien med berättigande till utdelning: 4 november 2021
Aktien handlas utan rätt till utdelning: 5 november 2021
Avstämningsdag: 8 november 2021
Utbetalningsdag: 11 november 2021

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Förtydligande kring vår Mångfalds- och Inkluderingsplan

Läs här

Helårsrapport, Fredag 21 Januari, 13.00 CET

Titta här

Investor B

197,20

-1,52 %

Aktieägare