Utdelning

Utdelningspolicy

Vårt mål är att generera en stadigt stigande utdelning. Vår utdelningspolicy underbyggs av kassaflöde från alla tre affärsområden: Noterade Bolag, Patricia Industries och Investeringar i EQT.

Föreslagen utdelning
Investors styrelse föreslår en utdelning till aktieägarna om 4,80 (4,40) kronor per aktie för räkenskapsåret 2023. Förutsatt att utdelningsförslaget godkänns av årsstämman beräknas utdelningen betalas ut i två utbetalningar, 3,60 kronor med avstämningsdag den 10 maj 2024 och 1,20 kronor med avstämningsdag den 11 november 2024.

Viktiga utdelningsdatum 2024

Första utdelning

Föreslagen utdelning: 3,60 kronor per aktie
Sista handelsdag för att vara berättigad till utdelning: 7 maj
Första dagen aktien handlas utan rätt till utdelning: 8 maj
Avstämningsdag: 10 maj
Utbetalningsdatum: 15 maj

Andra utdelning

Föreslagen utdelning: 1,20 kronor per aktie
Sista handelsdag för att vara berättigad till utdelning: 7 november
Första dagen aktien handlas utan rätt till utdelning: 8 november
Avstämningsdag: 11 november
Utbetalningsdatum: 14 november

 

 

Utdelningshistorik