Utdelningspolicy

Utdelningspolicy
Vårt mål är att generera en stadigt stigande utdelning. Vår utdelningspolicy underbyggs av kassaflöde från alla tre affärsområden: Noterade Bolag, Patricia Industries och Investeringar i EQT.

Föreslagen utdelning
Investors styrelse föreslår en utdelning till aktieägarna om 4,00 (3,50) kronor per aktie för räkenskapsåret 2021. Förutsatt att utdelningsförslaget godkänns av årsstämman beräknas utdelningen betalas ut i två utbetalningar, 3,00 kronor med avstämningsdag den 5 maj 2022 och 1,00 kronor med avstämningsdag den 7 november 2022.

 

Viktiga utdelningsdatum 2022

Första utdelning

Föreslagen utdelning: 3,00 kronor per aktie
Sista handelsdag för att vara berättigad till utdelning: tisdagen 3 maj
Första dagen aktien handlas utan rätt till utdelning: onsdagen 4 maj
Avstämningsdag: torsdagen 5 maj
Utbetalningsdatum: tisdag 10 maj

Andra utdelning

Föreslagen utdelning: 1,00 kronor per aktie
Sista handelsdag för att vara berättigad till utdelning: torsdagen 3 november
Första dagen aktien handlas utan rätt till utdelning: fredagen 4 november
Avstämningsdag: måndagen 7 november
Utbetalningsdatum: 10 november

 

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investordialogen - Ett samtal mellan vår ordförande Jacob Wallenberg, och vd Johan Forssell

Här hittar du webcasten

Information från vår årsstämma

Läs mer här

Investor B

169,76

0,94 %

Aktieägare