Utdelningspolicy

Utdelningspolicy

Investors utdelningspolicy innebär att en hög andel av mottagna utdelningar från Noterade Bolag vidareutdelas samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknadens. Målet är att generera en stadigt stigande utdelning.

Föreslagen utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 14,00 (9,00) kronor per aktie för räkenskapsåret 2020. Utdelningen föreslås betalas ut i två utbetalningar, 10,00 kronor med avstämningsdag den 7 maj 2021 och 4,00 kronor (eller 1,00 kronor per aktie efter genomförande av den aktiesplit 4:1 som styrelsen föreslagit inför årsstämman) med avstämningsdag den 8 november 2021.

Viktiga utdelningsdatum 2021

Första utbetalning
Sista dag för handel med Investoraktien med berättigande till utdelning: 5 maj 2021
Aktien handlas utan rätt till utdelning: 6 maj 2021
Avstämningsdag: 7 maj 2021
Utbetalningsdag: 12 maj 2021

 

Andra utbetalning

Sista dag för handel med Investoraktien med berättigande till utdelning: 4 november 2021
Aktien handlas utan rätt till utdelning: 5 november 2021
Avstämningsdag: 8 november 2021
Utbetalningsdag: 11 november 2021

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Information om aktiespliten 4:1

Mer information

Hållbarhet är grundläggande för vår och våra företags framgång

Läs om våra mål här

Investor B

194,08

0,72 %

Aktieägare