Kontakt Investerare & Media

Generella frågor

info@investorab.com
+46 8 614 20 00

Media & Investerare:

Viveka Hirdman Ryrberg High Res
Viveka Hirdman-Ryrberg
Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet
+46 70 550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@investorab.com
Image (35)
Magnus Dalhammar
Head of Investor Relations
+46 735 24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Delårsrapport januari-juni 2023

Titta på webcasten här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

215,95

-0,60 %

Aktieägare