Presentationsarkiv 2002-2011

Läs presentationer från 2002-2011 nedan. Samtlig information tillhandahålles på engelska.

Se alla dokument

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s Delårsrapport Q3 2019

Till rapporten

Webcast Delårsrapport Q3 2019

Till Webcast

Investor B

484,20

0,75 %

Aktieägare