Skuldsättningspolicy & ratinginformation

Vår målsättning är att ha en skuldsättningsgrad om fem till tio procent över en konjunkturcykel. Investor AB har en kort- och långsiktig rating från Standard & Poor's och Moody's.

Skuldsättningspolicy

Vår målsättning är att ha en skuldsättningsgrad om fem till tio procent över en konjunkturcykel. Givet vår verksamhet kan skuldsättningsgraden periodvis över- eller understiga den optimala nivån. Enligt vår policy bör dock skuldsättningsgraden inte överstiga 25 procent under längre perioder. Vår skuldsättningspolicy gör det möjligt för oss att tillvarata investeringsmöjligheter och stödja våra innehav.

Skuldfinansieringen för dotterföretagen inom Patricia Industries är utan garantier från Investor och därmed inte inkluderad i Investors nettoskuld.

Ratinginformation

Investor AB har en kort- och långsiktig rating från Standard & Poor's och Moody's. Översynsmöten hålls varje år mellan ratinginstituten och Investors ledning. Därutöver är Investor kontinuerligt i kontakt med ratinganalytiker på respektive institut. 

Ratinginstitut

Långsiktig rating

Utsikt

Kortsiktig rating

Standard & Poors

AA-

Stable

K-1/A-1+

Moody's

Aa3

Stable

P-1

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Kommentar till Dagens Industris ledare den 25 oktober

Läs här

Måndag 18 okt, kl 13.30, Kvartalsrapport Q3 2021

Lyssna här

Investor B

200,95

0,02 %

Aktieägare