De tidiga åren

Investor grundades av Wallenbergfamiljen i Stockholm 1916, när ny svensk lagstiftning introducerades som gjorde det svårt för banker att långsiktigt äga aktier i industribolag. De investeringar som fanns inom den familjeledda banken Stockholms Enskilda Bank (idag SEB) flyttades över till det nystartade Investor.

Investor tog bland annat över innehaven i SEB och Atlas Copco, innehav som än idag är en viktig del i Investors portfölj. Grundandet av Investor sammanföll med den första bolagsstämman som hölls den 16 oktober 1916. 1917 noterades Investoraktien på Stockholmsbörsen.

Under hösten 1916 var Europa var en krigszon. Samtidigt som inflationen steg blev det ont om råvaror. Råvaruberoende industrier som stål, sågverk och verkstad drabbades hårt. Som alla aktörer på marknaden fick Investor kämpa för sin överlevnad under perioden. Till exempel gav Investor inga utdelningar på 7 år.

När konjunkturen vände och finanserna stabiliserades, såldes flera av investeringarna. Samtidigt etablerade Investor långsiktiga intressen i bland annat Separator (Alfa-Laval), ASEA, Stora Kopparberg, Kopparberg-Hofors och Wifstavarf. Vid den tiden drev Wallenbergssfären på för att tillse att bolagen konsoliderade verksamheterna och bibehöll en solid nivå av eget kapital.

Astra och Stora Kopparberg adderar läkemedel och skogsindustri till portföljen
1924 ledde Jacob Wallenberg genom Stockholms Enskilda Bank finansieringen av ett konsortium som tog över Astra för 1 krona. Wallenbergsfären ökade också sitt innehav i ASEA och i Stora Kopparberg under denna tid.

I början av 1929 ägde Wallenbergsfären 36.500 aktier i Stora Kopparberg och Kreugersfären 39 000 aktier. När Marcus Wallenberg Sr och Ivar Kreuger diskuterade situationen uttryckte MW Sr. sin relation till sina investeringar så här: "Jag ser dem som mina barn och är inte benägen att vilja se dem i andras händer."  Situationen löste sig några år senare när de lyckades lösa sina mellanhavanden.