Styrelse & ledningsgrupp

Vårt resultat avgörs ytterst av våra medarbetarna och av individerna i vårt nätverk. Vi är övertygade om att kompetenta individer med olika perspektiv och erfarenheter gör skillnad. Därför lägger vi ned mycket tid på att identifiera och utveckla talanger så att vi kan säkerställa att de bästa individerna, och med olika tänkande, utses till våra styrelser och ledningarna av våra bolag.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Kommentar till Dagens Industris ledare den 25 oktober

Läs här

Måndag 18 okt, kl 13.30, Kvartalsrapport Q3 2021

Lyssna här

Investor B

200,85

-0,02 %

Aktieägare