Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Petra Hedengran

Chefsjurist och ansvarig för bolagsstyrning, samt för investeringar i EQT

Medlemmar av den utökade ledningsgruppen

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Föreslagen aktiesplit 4:1

Läs mer här

Bokslut 2020

Läs rapporten här

Investor B

642,80

-1,05 %

Aktieägare