Grace Reksten Skaugen

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2006
Född 1953
Nationalitet: Norsk

Ladda ned bild

Styrelseledamot sedan 2006
Född 1953
Nationalitet: Norsk

Aktuella uppdrag

Grundare och ledamot: Norwegian Institute of Directors
Vice ordförande: Orkla
Ledamot: Euronav och Lundin Petroleum

Arbetslivserfarenhet

Ordförande: Entra Eiendom, Ferd och Norwegian Institute of Directors
Vice ordförande: Statoil
Ledamot: Atlas Copco, Corporate Finance Enskilda Securities, Opera Software, Renewable Energy Corporation, Storebrand och Tandberg
Konsult: Argentum Fondinvesteringar
Special Project Advisor: AS Aircontractgruppen
Venture Capital Consultant: Fearnley Finance 
Microelectronics Research Officer: Columbia University

Utbildning

M.B.A., BI Norwegian School of Management, Careers in Business Program, New York University
Ph.D., Laser Physics, Imperial College of Science and Technology, London University
B.Sc., Honours, Physics, Imperial College of Science and Technology, London University

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Utskott

Ordförande: Revisions- och riskutskottet

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

2 000

B-aktier:

0

Totalt antal aktier:

2 000

Syntetiska aktier:

0

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

478,80

0,36 %

Aktieägare