Marcus Wallenberg

Vice ordförande

  • Vice ordförande sedan 2015
  • Styrelseledamot sedan 2012
  • Född 1956
  • Nationalitet: Svensk

Ladda ned bild

Aktuella uppdrag

Ordförande: FAM, Patricia Industries, Saab,  Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
Vice Ordförande: Knut och Alice Wallenberg Stiftelse
Ledamot: AstraZeneca och Temasek Holding
Medlem: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Arbetslivserfarenhet

Ordförande: Electrolux, Internationella Handelskammaren, LKAB
Vd och koncernchef: Investor
Vice vd: Investor
Ledamot: Citibank, Citicorp, Deutsche Bank, EQT Holdings, SEB, SG Warburg, Stora Enso, 
Stora Feldmühle

Utbildning

B.Sc. of Foreign Service, Georgetown University, Washington D.C. USA

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare (Ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse) 

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

536 000

B-aktier:

16 223

Totalt antal aktier:

552 223

Syntetiska aktier:

0

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investors årsstämma 2020

Information

Investordialogen - Frågestund med ordförande och vd

Se dialogen här

Investor B

502,40

1,93 %

Aktieägare