Marcus Wallenberg

Vice ordförande

Vice ordförande sedan 2015
Styrelseledamot sedan 2012
Född 1956
Nationalitet: Svensk

Ladda ned bild

Vice ordförande sedan 2015
Styrelseledamot sedan 2012
Född 1956
Nationalitet: Svensk

Aktuella uppdrag

Ordförande: FAM, Patricia Industries, Saab och Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
Vice Ordförande: Knut och Alice Wallenberg Stiftelse
Ledamot: AstraZeneca och Temasek Holding
Medlem: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Arbetslivserfarenhet

Ordförande: Electrolux, Internationella Handelskammaren och LKAB
Vd och koncernchef: Investor
Vice vd: Investor
Ledamot: EQT Holdings, Stora Enso

Utbildning

B.Sc. of Foreign Service, Georgetown University, Washington D.C. USA

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare (Ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse) 

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

536 000

B-aktier:

16 223

Totalt antal aktier:

552 223

Syntetiska aktier:

0

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

478,80

0,36 %

Aktieägare