Sven Nyman

Styrelseledamot

 • Styrelseledamot sedan 2021
 • Född 1959
 • Nationalitet: Svensk

Ladda ned bild

Aktuella uppdrag

 • Vice ordförande: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
 • Ledamot: Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga ändamål, Ferd Holding A/S (Norge), Handelshögskoleföreningen, Nobelstiftelsens investeringskommitté

Arbetslivserfarenhet

 • Ledamot: Alecta, Consilio International Diligentia, Gambro, OM
 • Grundare, vd och styrelseordförande: RAM Rational Asset Management, RAM ONE
 • Grundare, vd och styrelseledamot: Arbitech, Lancelot Asset Management
 • Olika positioner inom Investor och dess delägda bolag

Utbildning

 • Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm
 • Ekon dr h.c., Handelshögskolan, Stockholm

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

578 524

Totalt antal aktier:

578 524

Syntetiska aktier:

0

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsstämma webcast

Titta på stämman här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

221,80

0,02 %

Aktieägare